برگزاری کارگاههای رایگان آموزشی توسط آموزشگاه نقاش باشی


برگزاری کارگاههای رایگان آموزشی توسط آموزشگاه نقاش باشی
پنجشنبه 4 فروردین 1394

به نام خداوند بزرگ

با درود بیکران بر همراهان عزیزمان

آموزشگاه نقاش باشی در طول سالیان فعالیت خود علاوه بر برگزاری کلاسهای آموزشی اقدام به ارائه خدماتی نمود که کاملا برای هنرجویان رایگان بوده مانند نمایشگاهها و کارگاههای آموزشی .

این کارگاهها معمولا دو ساعت بوده و گاهی تئوری بوده و گاه عملی ، معمولا کارگاههای عملی نقاشی شامل شروع و تکمیل یک اثر نقاشی طی دو ساعت است که توسط مدیریت و مربی آموزشگاه انجام میشود

به عنوان مثال اثری مانند اثر پایین که با تکنیک رنگ روغن طی دوساعت به تصویر کشیده شده