کانال telegram و آدرس instagram آموزشگاه نقاش باشی


کانال telegram و آدرس instagram  آموزشگاه نقاش باشی
پنجشنبه 8 دی 1394به اطلاع شما هنرجویان و هنردوستان محترم میرساند که ادرس  تلگرام نقاش باشی و اینستاگرام نقاش باشی به صورت زیر میباشد

                                                                                                        

                                                                                                     Naghashbashy@

                                                                                                   همچنین ادرس اینستاگرام نقاش باشی

                                                                                                                                                                         
                                                https://instagram.com/naghashbashiacademy