کلیه آثار بنفع هنرجویان آموزشگاه نقاش باشی به منظورکارآفرینی میباشد
 • پلنگ
  نام اثر: پلنگ
  نام هنرمند: ملیکا فلاح
  سایز: 50*70
  تکنیک : مدادرنگی
  وضعیت : جهت فروش
  قیمت: 0 ریال
 • برگ پاییزی
  نام اثر: برگ پاییزی
  نام هنرمند: مونا ساکت
  سایز: A3
  تکنیک : مدادرنگی
  وضعیت : موجود نسیت
  قیمت: 0 ریال
 • قو
  نام اثر: قو
  نام هنرمند: مونا ساکت
  سایز: A3
  تکنیک : مدادرنگی
  وضعیت : موجود نیست
  قیمت: 0 ریال
 • پرنده ها (کپی)
  نام اثر: پرنده ها (کپی)
  نام هنرمند: سمیه ملکی
  سایز: A4
  تکنیک : مدادرنگی
  وضعیت : فروخته شدتقاضای اثرزیاد
  قیمت: 0 ریال
 • گربه ها کپی از تابلو نقاشی
  نام اثر: گربه ها کپی از تابلو نقاشی
  نام هنرمند: زهرا هدایتی
  سایز: 80*60
  تکنیک : مدادرنگی
  وضعیت : فروخته شد.تقاضای اثرزیاد
  قیمت: 0 ریال
 • کپی - پسر در کنار آبگیر
  نام اثر: کپی - پسر در کنار آبگیر
  نام هنرمند: سپیده سحر سایبان
  سایز: A4
  تکنیک : مداد رنگی
  وضعیت : سفارش پذیرفته میشود
  قیمت: 0 ریال
 • پرویز پرستویی
  نام اثر: پرویز پرستویی
  نام هنرمند: سمیه ملکی
  سایز: A4
  تکنیک : مدادرنگی
  وضعیت : موجود است
  قیمت: 1200000 ریال


 1