• فرشته
  نام اثر: فرشته
  نام هنرمند: سیما اسدالهی
  سایز: 80*60(سانتیمتر)
  تکنیک : رنگ روغن
  وضعیت : با قاب زیبا بفروش میرسد
  قیمت: 3500000 ریال


 1