اهداف آموزشی نقاش باشی

.
اهداف آموزشی نقاش باشی

آموزش باید قاعده مند و همراه با تکنیک باشد.

ما دو دسته هنرجو داریم. یک دسته مستعد و دیگری تنها علاقه‌مند هستند و استعداد چشمگیری ندارند.

آموزشی اصولی و قاعده‌مند یعنی کاملا آکادمیک می‌تواند برای هر دو دسته مناسب باشد.

چرا که اگر آموزش تجربی و تنها مبتنی بر قدرت چشم و دست باشد هنرجوی مستعد تنها استعدادش را تکرار می‌کند و مطلب جدید نمی‌آموزد و هنرجوی علاقه‌مند نیز به دلیل کمبود استعداد، آموزشی نمی‌بیند و سر خورده می‌شود.

آموزشگاه نقاش باشی علاوه بر افزایش مهارت‌ها، توجه فراوانی به آموزش قواعد پایه¬ایی و اصولی هنر دارد. تا برای هر دو دسته مناسب باشد.

آموزش‌ها به اختصار

  • آموزش تمامی تکنیک های نقاشی
  • آموزش مقدماتی – حرفه ایی به صورت آکادمیک
  • آموزش‌های تخصصی و مهارتی (مهارتی درجه یک و دو)
  • آموزش‌های تئوری
سایر خدمات:

در این آموزشگاه ما یک خانواده هستیم که برای این خانواده عزیز و گرانقدر خدماتی رایگان در نظر گرفته‌ایم.

دقت کنید آموزشگاه نقاش باشی هیچگاه از کلمه تبلیغاتی «تضمین» استفاده نمی‌کند بلکه همیشه از کلمه یاری و همکاری و لطف الهی سخن می‌گوییم ما شما را با یک آموزش اصولی در یادگیری نقاشی همراهی می‌کنیم و در تکمیل این آموزش تلاش و پشتکار شما را نیاز داریم.

توسط این سایت و امکانات دیگر با همکاری هم آثار شما را به بازار فروش معرفی می‌کنیم تا با لطف خدا و تلاش خودتان برای هنر جویان عزیز ایجاد کارآفرینی کنیم.

برگزاری نمایشگاه‌های سالانه یکی دیگر از این خدمات می‌باشد که در زمان نمایشگاه برنامه‌های دیگری نیز اجرا می‌شود.

آموزش‌های رایگان، مقالات، اخبار و آثار هنرمندان نیز از طریق همین سایت در اختیار شما قرار می‌گیرد.

خدمات به اختصار:

  • برگزاری نمایشگاه
  • برنامه‌های رایگان در طول زمان نمایشگاه
  • آموزش تکنیکهای نقاشی و مقالات علمی و هنری
  • آثار هنرمندان