اهداف آموزشی نقاش باشی

.
اهداف آموزشی نقاش باشی

آموزش باید قاعده مند و همراه با تکنیک باشد.

ما دو دسته هنرجو داریم. یک دسته مستعد و دیگری تنها علاقه‌مند هستند و استعداد چشمگیری ندارند.

آموزشی اصولی و قاعده‌مند یعنی کاملا آکادمیک می‌تواند برای هر دو دسته مناسب باشد.

چرا که اگر آموزش تجربی و تنها مبتنی بر قدرت چشم و دست باشد هنرجوی مستعد تنها استعدادش را تکرار می‌کند و مطلب جدید نمی‌آموزد و هنرجوی علاقه‌مند نیز به دلیل کمبود استعداد، آموزشی نمی‌بیند و سر خورده می‌شود.

آموزشگاه نقاش باشی علاوه بر افزایش مهارت‌ها، توجه فراوانی به آموزش قواعد پایه¬ایی و اصولی هنر دارد. تا برای هر دو دسته مناسب باشد.

آموزش‌ها به اختصار

  • آموزش تمامی تکنیک های نقاشی
  • آموزش مقدماتی – حرفه ایی به صورت آکادمیک
  • آموزش‌های تخصصی و مهارتی (مهارتی درجه یک و دو)
  • آموزش‌های تئوری
سایر خدمات:

در این آموزشگاه ما یک خانواده هستیم که برای این خانواده عزیز و گرانقدر خدماتی رایگان در نظر گرفته‌ایم.

دقت کنید آموزشگاه نقاش باشی هیچگاه از کلمه تبلیغاتی «تضمین» استفاده نمی‌کند بلکه همیشه از کلمه یاری و همکاری و لطف الهی سخن می‌گوییم ما شما را با یک آموزش اصولی در یادگیری نقاشی همراهی می‌کنیم و در تکمیل این آموزش تلاش و پشتکار شما را نیاز داریم.

برگزاری نمایشگاه‌های سالانه یکی دیگر از این خدمات می‌باشد که در زمان نمایشگاه برنامه‌های دیگری نیز اجرا می‌شود.

آموزش‌های رایگان، مقالات، اخبار و آثار هنرمندان نیز از طریق همین سایت در اختیار شما قرار می‌گیرد.

خدمات به اختصار:

  • برگزاری نمایشگاه
  • برنامه‌های رایگان در طول زمان نمایشگاه
  • آموزش تکنیکهای نقاشی و مقالات علمی و هنری
  • آثار هنرمندان