قوانین و مقررات

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر و سایت آموزشگاه نقاش باشی می‌باشد.

مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت آموزشگاه نقاش باشی می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آن‌ها را ندارد.

شرایط استفاده از خدمات سایت

به محض پذیرش عضویت شما در سایت آموزشگاه نقاش باشی، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت نمایید و از قرار دادن عکس‌های خلاف شرع، عرف و قوانین جمهوری اسلامی خودداری نمایید.