فرم ثبت نام در دوره ها

عنوان هزینه (ریال) ظرفیت ظرفیت باقی مانده تاریخ شروع تاریخ پایان پیش نیاز عملیات
دوره آموزش مربی نقاشی کودک ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ 5 5 1398/08/01 1398/09/30 انتخاب
نقاش مقدماتی ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ 10 10 1398/08/01 1398/09/29 مدرک سوم راهنمایی یا هشتم انتخاب