فرم ثبت نام در دوره ها

عنوان هزینه (ریال) ظرفیت ظرفیت باقی مانده تاریخ شروع تاریخ پایان پیش نیاز عملیات
دوره آموزش مربی نقاشی کودک ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ 5 5 1398/12/13 1399/02/31 انتخاب
نقاش مقدماتی ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ 10 10 1398/12/14 1399/02/31 مدرک سوم راهنمایی یا هشتم انتخاب