فرم ثبت نام در دوره ها

عنوان هزینه (ریال) ظرفیت ظرفیت باقی مانده تاریخ شروع تاریخ پایان پیش نیاز عملیات
نقاش دو ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ 1 1 1396/07/30 1396/08/30 مدرک سوم راهنمایی یا هشتم انتخاب
نقاش درجه یک ۱۶,۴۷۰,۰۰۰ 2 2 1396/07/30 1396/08/30 الزاما نقاش مقدماتی بهمراه دیپلم متوسطه و یا مدرک بالاتر انتخاب