فرم ثبت نام در دوره ها

عنوان هزینه (ریال) ظرفیت ظرفیت باقی مانده تاریخ شروع تاریخ پایان پیش نیاز عملیات
نقاش دو ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ 1 1 1396/03/04 1396/04/31 مدرک سوم راهنمایی یا هشتم انتخاب
نقاش درجه یک ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ 2 2 1396/03/04 1396/04/31 الزاما نقاش مقدماتی بهمراه دیپلم متوسطه و یا مدرک بالاتر انتخاب