آثار نقاشی هنرجویان خردسال

 • عروسک خاتون
  عروسک خاتون
  کد اثر: 145/عروسک خاتوننام: نوشین آقانبیسن: 7 ساله سایز: 40*30تکنیک: عروسک سازی سایر روشها: گواش
  میانگین امتیاز:
  ارسال نظر
 • عروسک
  عروسک
  کد اثر: 161/عروسکنام: آیلین فصاحتسن: 7 ساله سایز: 20تکنیک: ویترای سایر روشها: ویترای
  میانگین امتیاز:
  ارسال نظر
 • گلهای آفتابگردان
  گلهای آفتابگردان
  کد اثر: 163/گلهای آفتابگردان نام: شکیبا شریف زادهسن: ساله سایز: 40*60تکنیک: رنگ روغن سایر روشها:
  میانگین امتیاز:
  ارسال نظر

نقاش باشی
نقاش باشی

 1 2 3 4 5  ...  
نقاش باشی