نمایشگاه نقاشی -93-94- آموزشگاه نقاشی و طراحی

      به نام خداوند بخشنده مهربانبار دیگر خداوند فرصتی داد تا بتوانیم نمایشگاه دیگری برگزار نماییم که تقریبا 130  اثر از آثارهنرجویان به نمایش درآمد و تعدادی فروخته شد که مبلغ عمده حاصل از فروش تقدیم خود هنرجویان گردید و کلیه هزینه های نمایشگاه مانند همه نمایشگاهها یی که برای هنرجویان اموزشگاه  نقاش باشی برگزار میگردد از طرف نقاش باشی  پرداخت گردید و ورورد به نمایشگاه برای کلیه مدعوین رایگان بود .و در روزهای بعد کارگاه آموزشی رایگان نیز برگزار گردید ، خوشبختانه از سال 1375 تا کنون بیش از پانزده نمایشگاه هنرجویی برگزار نموده ایم که از سال 1383 گزارش نمایشگاهها در جراید نیز به چاپ رسیده و اما سال1393 افتخار بزرگتری نصیبمان شد و آن حضور استاد پرآوازه سینمای ایران استاد علیرضا خمسه بود حضورش ، نگاه هنرمندانه اش ، صبر و دانشش همه و همه در نمایشگاه 93 خاطراتی شد برایمان به یادگار .استاد بزرگ و فرهیخته جناب علیرضا خمسه در ذهن و قلبهایمان جای دارید در پناه حق باشید سرمایه سینمای ایران .