آموزش مراقبت زیبایی بانوان" نقاش باشی"


آموزش مراقبت زیبایی بانوان" نقاش باشی"
چهارشنبه 18 دی 1398

اموزشگاه مراقبت زیبایی نقاش باشی با ارائه مدارک مختلف ارایشی جهت بانوان در شرق تهران . آموزش آرایش زنانه :
استفاده از هنرمندان مطرح در حوزه اموزش مراقبت زیبایی بانوان در تمام امور اموزشی از قبیل:
ارایشگر موی زنان ارایش و پیرایش اموزش مانیکور و پدیکور پیرایشگر ابرو وصورت بی رنگ کردن مو خود آرایی پیرایشگر موی زاید و تمام دوره های آموزشی مخصوص مراقبت زیبایی بانوان که طبق استاندارد اموزش فنی و حرفه دوره های آن تعریف گردیده آموزش داده میشود.با توجه به اینکه رسالت اموزشگاه نقاش باشی آموزش بصورت اصولی  و اکادمیک میباشد که تا کنون درزمینه آموزش نقاشی تخصصی و مهارتی امتحان خودرا سالیان سال نشان داده است همینک در زمینه آموزش پیرایش موی بانوان و تمام دوره های اموزشی مراقبت زیبایی بانوان شروع بکار نموده است
لازم به یاد آوری است که با آموزشگاه مزبور تماس گرفته تا وقت مشاوره در اختیار شما قرار بگیرد