آموزش گریم عروس یا میکاپ عروس توسط مدرس گریم و متخصص خودآرایی نقاش باشی


آموزش گریم عروس یا میکاپ عروس توسط مدرس گریم و متخصص خودآرایی نقاش باشی
جمعه 2 آبان 1399

آموزش گریم عروس یا میکاپ عروس به همراه آموزش خودآرایی آرایش زنانه در آموزشگاه نقاش باشی پس از اتمام دوره جهت دریافت مدرک به سازمان آموزش فنی و حرفه ای جهت آزمون تئوری و عملی معرفی میگردید. کلیه دوره های آموزش گریم توسط متخصص و میکاپ آرتیست  در آموزشگاه آرایش و پیرایش زنانه نقاش باشی اموزش داده میشود 
تلفن:  
021-77875817