انتخاب نقرات برتر مسابقه نقاشی از آموزشگاه نقاش باشی


انتخاب نقرات برتر مسابقه نقاشی از آموزشگاه نقاش باشی
یکشنبه 12 آبان 1392

نفرات برتر مسابقه نقاشی "شرکت ورچین" از آموزشگاه نقاش باشی"نوشین آقا نبی "هنرجوی خردسال "آموزشگاه نقاش باشی "به عنوان نفر برتر مسابقه نقاشی شرکت ورچین انتخاب شد . سوژه مسابقه نقاشی  از اسباب بازی مورد علاقه بود که نوشین عزیز  توانست با نقاشی یک فضای تخیلی و با رنگ آمیزی مناسب و کامل در این مسابقه به عنوان نفر برتر انتخاب شود . نوشین عزیز به تو دوست کوچولوی زیبا و مهربان و مهم تر از همه فعال تبریک عرض می گوییم و از والدین نوشین نیز بابت همکاری اشان در آموزش نوشین و شرکت در این مسابقه متشکریم .                              نوشین آقا نبی در هنگام دریافت جایزه اهدایی از طرف شرکت ورجین                                           نقاشی نوشین از اسباب بازی مورد علاقه اشیکی دیگر از نقاشیهای برگزیده ، نقاشی "پریسا ملک حسینی "بود که پریسا ی عزیز نیز یکی از هنرجوهای نازنین نقاشخانه نقاش باشی است که "شرکت ورچین" هدیه ایی نیز به پریسا اهداء نمود . پریسا عزیز و نازنین به تو زیبای کوچولو نیز تبریک میگوییم و همینطور به والدین همراه تو که در امر یادگیری نقاشی و شرکت در این مسابقه با ما همراه بودند .                                                                        پریسا در حال دریافت جایزه اهدایی شرکت ورچین                                                                  نقاشی پریسا از اسباب بازی مورد علاقه اشدر نهایت از شرکت ورچین نهایت تشکر را داریم که اقدام به برگزاری این چنین مسابقه های هنری مینماید و علاوه براینکه یکی از شرکتهای پیشرو در امر فروش اسباب سرگرمی برای کودکان است اینگونه کودکان شهرمان را در امر هنر نقاشی تشویق مینماید .نمونه ایی از آثار نوشین و پریسا مانند نقاشیهای گواش، عروسک سازی و نقاشی ویترای  در بخش گالری کودکان موجود است .میتوانید روی لینک زیر جهت دیدن آثار هنرجویان خردسال به خصوص پریسا و نوشین کلیک بفرمایید .گالری کودکان