برندگان چشنواره فجر 99


برندگان چشنواره فجر 99
سه شنبه 23 بهمن 1399

 

 

بهترین فیلم از نگاه ملّی ( جایزه ویژه سردار سلیمانی)

سیمرغ زرین بهترین فیلم  جشنواره دهه فجر 99 از نگاه ملی به علی غفاری و ابراهیم اصغری اهدا گردید .

علی غفاری از مدیران فرهنگی درخواست نمود که بیش از این به فیلمهای دفاع مقدسی

توجّه کنند .

مدیریت  آموزشگاه نقاش باشی سرکار خانم غفاری و آقای سلطانی این موفقیت بزرگ را به

 آقایان علی غفاری و ابراهیم اصغری تبریک میگویند .