بیوگرافی کارگردان سینمای ایران جناب آقای یعقوب غفاری


بیوگرافی کارگردان سینمای ایران جناب آقای یعقوب غفاری
جمعه 6 اردیبهشت 1392

آقای " یعقوب غفاری " کارگردان سینمای ایرانروزهای پایانی سال است ، شماره آقای کارگردان را میگیرم ، میدانم که بسیار مشغله دارد ، تا گرفتن آخرین شماره دیالوگ های

خود را تکرار میکنم ،" نمایشگاه هنرجویان نزدیک است امسال در این مراسم ما را همراهی مینمایید؟ " تلفن را پاسخ میدهد پس از

تعارفات معمول مطلب را عنوان مینمایم، پاسخ میدهد : بله با وجود اینکه پایان سال است و اوج زمان کاری است حتما میایم .
آقای غفاری  چند نوبت است که مارا در نمایشگاه هنرجویان همراهی مینماید ، با فروتنی تمام  جهت نمایش فیلم همکاری مینماید و

حتی جلسه پرسش و پاسخ نیز میگذارد

افتخار اینرا داریم که گوشه ایی از هنر ایشان را در عرصه سینما معرفی نماییم
ایشان در بخشهای مختلف ساخت فیلم و در مجموع سینما تجربه دارند .مانند کارگردانی ،بازیگری ،تدوین و......
شروع فعالیت : 1369- وی در 25 پروژه سینمایی شرکت داشته که  یکی از مهمترین آنها سریال مختار نامه است .
کارگردانی: پایان دوم
دستار اول : حریم - حقیقت گمشده - امتحان
برنامه ریز: پرواز مرغابی ها - حریم- حقیقت کمشده
دستیار دوم : شاهرگ
دستیار کارگردان: آواز قو - راز شب بارانی - بید وباد
منشی صحنه : عروس افغان - سفر به فردا - صنوبر
نویسنده : پایان دوم
بازیگر: حقیقت گمشده - امتحان
مجری طرح : پرواز مرغابی ها
تدوین : پایان دوم - پشت پرده مه
دستیار صحنه : بر بال فرشتگان
آقای غفاری در فیلم های دیگری از جمله" پایان دوم "بازی نموده اند و فیلم های موفق کوتاهی نیز داشته اند که جوایز خارجی
ارزشمندی را دریافت نموده اند . به زودی مصاحبه ایی خاص و یژه با ایشان خواهیم داشت.
در پایان میتوانم  این مهم را یادآوری نمایم آثار ایشان دارای نگاهی متفاوت است  .مانند فیلم پایان دوم که در این اثر از زاویه ایی
بسیار نو و متفاوت به سوژه  متداول عشق نگاه شده و همین نگاه متفاوت ، یک تازگی ویژه ایی به سوژه داده است. در پایان از اینکه
با حضورشان هنرجویان را مشتاق تر مینماییند متشکریم و آرزوی موفقیتهای روزافزون برایشان داریم.