خبر فوری"جشنواره نیس فرانسه"- فیلم سینمایی " ابوزینب" به کارگردانی جناب آقای" علی غفاری" بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن خود کسب نمود


خبر فوری"جشنواره نیس فرانسه"- فیلم سینمایی " ابوزینب" به کارگردانی جناب آقای" علی غفاری" بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر  نقش اول مرد را از آن خود کسب نمود
جمعه 24 اردیبهشت 1395

خبرفوری
فیلم ابوزینب با نام بین المللی راز دفن شده "THE BURIED SECRET" به کارگردانی علی غفاری برنده بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اول مرد"از جشنواره نیس" در فرانسه گردید