سخنرانی در سمینار تاثیر نقاشی در هوش و خلاقیت توسط مدیریت آموزشگاه نقاش باشی


سخنرانی در سمینار تاثیر نقاشی در هوش و خلاقیت توسط مدیریت آموزشگاه نقاش باشی
پنجشنبه 4 فروردین 1394

با نام ایزد یکتا

در زمستان سال 1393 سمیناری با عنوان تاثیر نقاشی و هنر در دانشگاه شهید بهشتی داشتیم . در ابتدا عرض تشکر دارم  از دلسوزانی که دغدغه اشان هنر و آموزش است و این امکان را فراهم نمودند .

در این نشست درمورد موثر بودن آموزش هنر و نقاشی در هوش و خلاقیت صحبت نمودم و نمایش فیلمی مرتبط نیز داشتیم ، شیوه های نوین آموزش کودکان نیز از مباحث مهم این جلسه بود

متن سخنرانی این جلسه قطعا در بخش آموزشی قرار خواهد گرفت . به امید موفقیت تمامی شما همراهان و هنر دوستان .