نمایشگاه سال 92 با حضور هنرمندان بزرگی چون مجتبی کبیری،نعیمه نظام دوست و...


نمایشگاه سال 92 با حضور هنرمندان بزرگی چون مجتبی کبیری،نعیمه نظام دوست و...
یکشنبه 18 اسفند 1392

      

گزارش این نمایشگاه و عکسهای کامل تری از این مراسم در بخش نمایشگاهها قرار خواهد گرفت و چاپ گزار ش این مراسم را در روزنامه همشهری خدمت شما دوستان اعلام مینماییمپاینده باشید.