هنرجو نقاش باشی منتخب جشنواره شمسه


هنرجو نقاش باشی منتخب جشنواره شمسه
یکشنبه 2 شهریور 1393

بنام خداوند بخشنده مهربان

نقاشخانه  نقاش باشی افتخار این را دارد که یکی از منتخبین جشنواره شمسه  از آموزشگاه نقاش باشی باشد

به سرکار خانم نگین خسروی بی نهایت تبریک میگوییم ، خانم خسروی شما یکی از بهترین اعضاء نقاش باشی هستید و برایتان آرزوی موفقیتهای بیشتر را داریم .

مدیریت نقاش باشی