نمونه آثار نقاشی

این بخش جهت معرفی قسمتی از نمونه کارهای هنری خانم غفاری میباشد
 • تعبیر فال
  سبک: سبک اثر
  نام اثر: تعبیر فال
  کپی/اصل: اصل
  سایز: ----
  تکنیک: رنگ روغن
  وضعیت : کارت پستال
 • غم بم
  سبک: سورئال
  نام اثر: غم بم
  کپی/اصل: اصل
  سایز: 60*80
  تکنیک: رنگ روغن
  وضعیتی ثبت نشده است.
 • سیباگل
  سبک: رئال
  نام اثر: سیباگل
  کپی/اصل: اصل
  سایز: 60*80
  تکنیک: رنگ روغن
  وضعیتی ثبت نشده است.
 • دختر ایران
  سبک: سورئال
  نام اثر: دختر ایران
  کپی/اصل: اصل
  سایز: 80*100
  تکنیک: رنگ روغن
  وضعیتی ثبت نشده است.
 • رزهای هلندی
  سبک: رئال
  نام اثر: رزهای هلندی
  کپی/اصل: اصل
  سایز: 80*60
  تکنیک: رنگ روغن
  وضعیتی ثبت نشده است.
 • دو گل
  سبک: رئال
  نام اثر: دو گل
  کپی/اصل: اصل
  سایز: 70*50
  تکنیک: رنگ روغن
  وضعیتی ثبت نشده است.
 • نوروز ایرانی
  سبک: انتزاعی
  نام اثر: نوروز ایرانی
  کپی/اصل: اصل
  سایز: 50*50
  تکنیک: رنگ روغن
  وضعیتی ثبت نشده است.
 • نامه و گل
  سبک: امپرسیون
  نام اثر: نامه و گل
  کپی/اصل: اصل
  سایز: 60*40
  تکنیک: رنگ روغن
  وضعیتی ثبت نشده است.
 • عکس
  سبک: عکس از برنامه آموزشی
  نام اثر: عکس
  کپی/اصل: اصل
  سایز: 20*20
  تکنیک: عکس
  وضعیتی ثبت نشده است.


 1