مسابقه از تو می پرسند.

بزودی بخشی تحت عنوان از تو میپرسند در بخش مسابقات راه اندازی خواهد گردیدامید است که شما هنرجویان و هنرمندان در این مسابقه شرکت نمایید.این مسابقه با هدف برقراری و بالا بردن سطح معلومات مردم عزیز اجرا میگردددر این مسابقه جوایز نفیسی به شرکت کنندگان ارائه داده خواهد گردیداز صبر و شکیبایی شما بی نهایت ممنون هستیمنقاش باشی