• اسبها
  کد اثر: 155 / اسبها
  نام: بهاره همایونی
  وضعیتی ثبت نشده است.
  سایز: 80*100
  تکنیک: رنگ روغن
  سایر روشها:
  میانگین امتیاز:

  سفارش محصول ثبت نظر
 • دخترک تنها
  کد اثر: 278 / دخترک تنها
  نام: ساکت
  وضعیتی ثبت نشده است.
  سایز: 60*80
  تکنیک: رنگ روغن
  سایر روشها:
  میانگین امتیاز:

  سفارش محصول ثبت نظر
 • گربه
  کد اثر: 305 / گربه
  نام: فریده عامری
  وضعیتی ثبت نشده است.
  سایز: A3
  تکنیک: پاستل
  سایر روشها:
  میانگین امتیاز:

  سفارش محصول ثبت نظر
 • ببر
  کد اثر: 320 / ببر
  نام: فریده عامری
  وضعیتی ثبت نشده است.
  سایز: 60*60
  تکنیک: پاستل
  سایر روشها:
  میانگین امتیاز:

  سفارش محصول ثبت نظر
 • ماهی ها
  کد اثر: 337 / ماهی ها
  نام: ساکت
  وضعیتی ثبت نشده است.
  سایز: 100*100
  تکنیک: mixed media
  سایر روشها:
  میانگین امتیاز:

  سفارش محصول ثبت نظر


 1