فروش کلیه  اثار نقاشی این فروشگاه به نفع هنرجویان اموزشگاه  به منظور کارافرینی میباشد


 • پرتره سفید قلم
  نام اثر: پرتره سفید قلم
  نام هنرمند: رویا چماقلی
  سایز: A3
  تکنیک : سفید قلم
  وضعیت : موجود نیست
  قیمت: 0 ریال
 • ...
  نام اثر: ...
  نام هنرمند: مقیسه
  سایز: A4
  تکنیک : سفید قلم
  وضعیت : فروخته شد
  قیمت: 0 ریال
 • ببر - اصل
  نام اثر: ببر - اصل
  نام هنرمند: سپیده معتضدی
  سایز: 70*50
  تکنیک : سفید قلم
  وضعیت : موجود نیست
  قیمت: 0 ریال
 • سرخپوست
  نام اثر: سرخپوست
  نام هنرمند: مهشید حنیفه زاده
  سایز: 40*30
  تکنیک : سفید قلم
  وضعیت : بفروش رفت
  قیمت: 0 ریال


 1