فروش کلیه  اثار نقاشی این فروشگاه به نفع هنرجویان اموزشگاه  به منظور کارافرینی میباشد


 • ببر - اصل
  نام اثر: ببر - اصل
  نام هنرمند: سپیده معتضدی
  سایز: 70*50
  تکنیک : سفید قلم
  وضعیت : موجود نیست
  قیمت: 0 ریال
 • سرخپوست
  نام اثر: سرخپوست
  نام هنرمند: مهشید حنیفه زاده
  سایز: 40*30
  تکنیک : سفید قلم
  وضعیت : بفروش رفت
  قیمت: 0 ریال


 1