• ماهی ها
  نام اثر: ماهی ها
  نام هنرمند: مونا ساکت
  سایز: 100*100
  تکنیک : mixed media
  وضعیت : جهت نمایش
  قیمت: 0 ریال
 • گربه
  نام اثر: گربه
  نام هنرمند: فریده عامری
  سایز: A3
  تکنیک : پاستل
  وضعیت : نمایشی
  قیمت: 0 ریال
 • شیر
  نام اثر: شیر
  نام هنرمند: شادی چنگ
  سایز: 60*60
  تکنیک : رنگ روغن
  وضعیت : فقط جهت نمایش
  قیمت: 0 ریال
 • فرشته کوچولو( اصل)
  نام اثر: فرشته کوچولو( اصل)
  نام هنرمند: فاطمه قلی پور
  سایز: A3
  تکنیک : رنگ روغن
  وضعیت : جهت نمایش
  قیمت: 0 ریال


 1