پاستل
 • ببر
  نام اثر: ببر
  نام هنرمند: فریده عامری
  سایز: 50*50
  تکنیک : پاستل
  وضعیت : جهت نمایش
  قیمت: 0 ریال
 • گربه
  نام اثر: گربه
  نام هنرمند: فریده عامری
  سایز: A3
  تکنیک : پاستل
  وضعیت : نمایشی
  قیمت: 0 ریال


 1