• شیر
  نام اثر: شیر
  نام هنرمند: شادی چنگ
  سایز: 60*60
  تکنیک : رنگ روغن
  وضعیت : فقط جهت نمایش
  قیمت: 0 ریال
 • کودک من(اصل)
  نام اثر: کودک من(اصل)
  نام هنرمند: سالویا جهانی
  سایز: A3
  تکنیک : رنگ روغن
  وضعیت : جهت نمایش
  قیمت: 0 ریال
 • فرشته کوچک
  نام اثر: فرشته کوچک
  نام هنرمند: مونا ساکت
  سایز: A3
  تکنیک : رنگ روغن
  وضعیت : جهت نمایش
  قیمت: 0 ریال
 • تک گل صورتی
  نام اثر: تک گل صورتی
  نام هنرمند: مونا ساکت
  سایز: 60*40
  تکنیک : رنگ روغن
  وضعیت : جهت نمایش
  قیمت: 0 ریال
 • صورتکها
  نام اثر: صورتکها
  نام هنرمند: مهناز مسعودی
  سایز: 40* 40
  تکنیک : رنگ روغن
  وضعیت : جهت نمایش
  قیمت: 0 ریال
 • انگور - کپی
  نام اثر: انگور - کپی
  نام هنرمند: مهناز مسعودی
  سایز: 40*30
  تکنیک : رنگ روغن
  وضعیت : جهت نمایش
  قیمت: 0 ریال
 • فرشته کوچولو( اصل)
  نام اثر: فرشته کوچولو( اصل)
  نام هنرمند: فاطمه قلی پور
  سایز: A3
  تکنیک : رنگ روغن
  وضعیت : جهت نمایش
  قیمت: 0 ریال
 • پیرمرد (اصل)
  نام اثر: پیرمرد (اصل)
  نام هنرمند: فاطمه قلی پور
  سایز: A4
  تکنیک : رنگ روغن
  وضعیت : جهت نمایش
  قیمت: 0 ریال
 • کودک و خرس پشمالو
  نام اثر: کودک و خرس پشمالو
  نام هنرمند: فاطمه قلی پور
  سایز: 40*30(سانتیمتر)
  تکنیک : رنگ روغن
  وضعیت : جهت نمایش
  قیمت: 0 ریال


 1