• ونیز
  نام اثر: ونیز
  نام هنرمند: فاطمه عرب
  سایز: 60*80
  تکنیک : mixed media
  وضعیت : جهت تست بانک ملت
  قیمت: 50000 ریال
 • دریا
  نام اثر: دریا
  نام هنرمند: مهشید حنیفه زاده
  سایز: 30*60
  تکنیک : پاستل
  وضعیت : جهت فروش
  قیمت: 0 ریال
 • پلنگ
  نام اثر: پلنگ
  نام هنرمند: ملیکا فلاح
  سایز: 50*70
  تکنیک : مدادرنگی
  وضعیت : جهت فروش
  قیمت: 0 ریال
 • ماهی ها
  نام اثر: ماهی ها
  نام هنرمند: مونا ساکت
  سایز: 100*100
  تکنیک : mixed media
  وضعیت : جهت فروش
  قیمت: 0 ریال
 • پرتره سفید قلم
  نام اثر: پرتره سفید قلم
  نام هنرمند: رویا چماقلی
  سایز: A3
  تکنیک : سفید قلم
  وضعیت : موجود نیست
  قیمت: 0 ریال
 • پرتره
  نام اثر: پرتره
  نام هنرمند: رویا چماقلی
  سایز: A3
  تکنیک : سیاه قلم
  وضعیت : جهت سفارش
  قیمت: 0 ریال
 • ...
  نام اثر: ...
  نام هنرمند: مهنوش عزتی
  سایز: 100*80
  تکنیک : رنگ روغن
  وضعیت : موجود نیست
  قیمت: 0 ریال
 • ویولن
  نام اثر: ویولن
  نام هنرمند: نگین خسروی
  سایز: 80*80
  تکنیک : رنگ روغن
  وضعیت : فروشی نیست جهت سفارش
  قیمت: 9000000 ریال
 • ببر
  نام اثر: ببر
  نام هنرمند: فریده عامری
  سایز: 50*50
  تکنیک : پاستل
  وضعیت : سفارش پذیرفته میشود
  قیمت: 0 ریال


 1 2 3