• دریا
    نام اثر: دریا
    نام هنرمند: مهشید حنیفه زاده
    سایز: 30*60
    تکنیک : پاستل
    وضعیت : جهت فروش
    قیمت: 0 ریال
  • پلنگ
    نام اثر: پلنگ
    نام هنرمند: ملیکا فلاح
    سایز: 50*70
    تکنیک : مدادرنگی
    وضعیت : جهت فروش
    قیمت: 0 ریال
  • ماهی ها
    نام اثر: ماهی ها
    نام هنرمند: مونا ساکت
    سایز: 100*100
    تکنیک : mixed media
    وضعیت : جهت فروش
    قیمت: 0 ریال
  • ...
    نام اثر: ...
    نام هنرمند: سایه سلیمی
    سایز: A3
    تکنیک : رنگ روغن
    وضعیت : فروخته شده
    قیمت: 0 ریال
  • پاییز- اصل
    نام اثر: پاییز- اصل
    نام هنرمند: سایه سلیمی
    سایز: A3
    تکنیک : رنگ روغن
    وضعیت : فروخته شده
    قیمت: 0 ریال
  • قایق
    نام اثر: قایق
    نام هنرمند: سایه سلیمی
    سایز: A3
    تکنیک : رنگ روغن
    وضعیت : فروخته شده
    قیمت: 0 ریال
  • دریا
    نام اثر: دریا
    نام هنرمند: مهنوش عزتی
    سایز: A3
    تکنیک : رنگ روغن
    وضعیت : موجود نیست
    قیمت: 0 ریال
  • قایق
    نام اثر: قایق
    نام هنرمند: مهنوش عزتی
    سایز: A3
    تکنیک : رنگ روغن
    وضعیت : موجود نیست
    قیمت: 0 ریال
  • قو
    نام اثر: قو
    نام هنرمند: مونا ساکت
    سایز: A3
    تکنیک : مدادرنگی
    وضعیت : موجود نیست
    قیمت: 0 ریال


 1 2